Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Vaše sny naše reality s.r.o, Fair Play Reality, s.r.o. a Fair Play Finance s.r.o (ďalej len "prevádzkovateľ") pristupujeme k spracovávaniu Vašich osobných údajov výhradne zákonným, profesionálnym a citlivým spôsobom. Zabezpečujeme, že Vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonom stanovenom zaobchádzaní s týmito údajmi a sú zaviazané mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, pre ktorý ste nás kontaktovali.

Ak si neželáte dostávať e-maily s našimi akciami a ponukami, o ktoré ste nás požiadali, stačí nás informovať o tejto skutočnosti e-mailom. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok alebo našej e-mailovej komunikácie prostredníctvom e-mailu, písomne alebo osobne.

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vasesnynasereality.sk

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.vasesnynasereality.sk je spoločnosť Vaše sny, naše reality, s.r.o. so sídlom na adrese Zlatovská 2410/22c, 911 05 Trenčín. IČO: 47094630, DIČ: 2023752841.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov umiestnených na internetovej stránke www.vasesnynasereality.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty.
 • Predzmluvné vzťahy.
 • Spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy.
 • Potvrdenie objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu prejavíte záujem.

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu, podpis.
 • Údaje potrebné k uzavretiu zmluvy: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo bankového účtu, štátna príslušnosť, číslo dokladov totožnosti.

IV. Poskytnutie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie očakávaných záväzkov zo strany zákazníka. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné spracovať objednávku od zákazníka. Zákazník je povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizácii objednávky. Osobné údaje sú získavané od zákazníkov bez ich súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi.

V. Zverejnenie údajov

Kontaktovaním prevádzkovateľa súhlasíte so zverejnením Vašich osobných údajov v rozsahu telefónneho čísla, dátumu narodenia, e-mailovej adresy a adresy na webových stránkach www.realsoft.sk, www.realvia.sk. Toto zverejnenie slúži na splnenie účelu uzavretia zmluvy.

VI. Zasielanie ponúk, noviniek a akcií

Kontaktovaním prevádzkovateľa na webovej stránke www.vasesnynasereality.sk dávate súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla po dobu 24 mesiacov na účely zasielania cenových ponúk a noviniek, o ktoré ste požiadali.

VIII. Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Zabezpečuje použitie vhodných technických prostriedkov na ochranu dôvernosti a dôležitosti spracúvaných osobných údajov a zohľadňuje možné riziká, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.

Prevádzkovateľ zaručuje spracúvanie osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zabezpečuje bezodkladnú likvidáciu osobných údajov po skončení ich účelu spracúvania.

IX. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo vyžadovať nasledujúce informácie od prevádzkovateľa:

 • Potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracúvané.
 • Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané.
 • Zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.
 • Likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil.
 • Blokovanie Vašich osobných údajov po odvolaní súhlasu.

Ak máte akékoľvek oprávnené požiadavky týkajúce sa Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ ich splní a informuje Vás o tom do 30 dní od ich prijatia.